رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 

 

رزومه و بیوگرافی  "آقای مهندس ابوالقاسم محی الدینی"

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد

رزومه کاری و عملکرد:

·        عناوین شغلی :

1 –  مدیر اجرایی و عامل ذیحساب نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی

2 –  مسئول پیگیری های ویژه استان

3 –  سرپرست معاونت مالی اداره کل اداری و مالی استانداری یزد

4 –  مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری استان یزد

5 –  شهردار تفت 1386-1391

6 –  مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان یزد

7 –  مدیر طرح های عمرانی دفتر نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه یزد

8 –  مدیر دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری یزد

9 –  مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت انبوه گستر یزد

 

·         سوابق اجرایی  :

1 –  نماینده شهرداران استان یزد در کار گروه تخصصی زیربنایی و شهر سازی شورای برنامه ریزی و تو سعه استان یزد

2 –  عضو  کمیته برون سپاری شهرداری های استان یزد

3 –  عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان یزد

4 –  مدیر عامل بنیاد زائر امام رضا ع در استان یزد

5 –  مدیر پروژه بلوار استاد پیرنیا

6 –  مدیر پروژه باغ بزرگ شهر یزد

7 –  مدیر امور اداری و سرمایه گذاری سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد

8 –  عضو اصلی اتاق فکر توسعه سرمایه گذاری در شهرداری های استان یزد