اتمام فاز اول ورودی جنوبی شهر یزد

اتمام فاز اول ورودی جنوبی شهر یزد


اتمام فاز اول ورودی جنوبی شهر یزد

اتمام فاز اول پروژه تکمیل ورودی جنوبی شهر یزد (محمد آباد)

امین خبیری، سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد خبر از به اتمام رسیدن فاز اول پروژه تکمیل ورودی جنوبی شهر یزد داد

وی افزود: فاز تکمیلی این پروژه با رفع موانع اجرایی، هرچه سریع تر شروع به فعالیت میکند تا شهروندان عزیز شهرمان بخصوص ساکنین روستای محمد آباد مشکلی در عبور و مرور نداشته و سفری ایمن داشته باشند.