اتمام فاز اول ورودی جنوبی شهر یزد

اتمام فاز اول ورودی جنوبی شهر یزد

اتمام فاز اول پروژه تکمیل ورودی جنوبی شهر یزد (محمد آباد)

امین خبیری، سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد خبر از به اتمام رسیدن فاز اول پروژه تکمیل ورودی جنوبی شهر یزد داد

وی افزود: فاز تکمیلی این پروژه با رفع موانع اجرایی، هرچه سریع تر شروع به فعالیت میکند تا شهروندان عزیز شهرمان بخصوص ساکنین روستای محمد آباد مشکلی در عبور و مرور نداشته و سفری ایمن داشته باشند.