اطلاعیه

اطلاعیه
آگهي مناقصه عمومي
 نوبت اول - مرحله اول  
 
1-     موضوع مناقصه : 
خريد و اجراي سقف كاذب از نوع كناف
 
2-     حداقل شرايط شركت كنندگان در مناقصه : 
نمايندگي ها و مجريان سقف داراي مجوز رسمي يا سابقه كار  
3-     مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :
·         مهلت : پس از درج آگهي مرحله اول به مدت 17 روز از طريق سايت (  صفحه : معاملات - مناقصه )
·         محل تحويل  : يزد خيابان شهيد رجايي كوچه هاشم خان سازمان نوسازي وبهسازي شهر يزد
 
4-     پرداخت هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
5-     جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 6263687-0351داخلي 11  ( سازمان نوسازي و بهسازي شهر يزد )  تماس حاصل فرمايند ./