آغاز عملیات اجرایی مرمت و احیای خانه چهار سوقی ها (پردیس فرهنگی بافت تاریخی)

آغاز عملیات اجرایی مرمت و احیای خانه چهار سوقی ها (پردیس فرهنگی بافت تاریخی)


آغاز عملیات اجرایی مرمت و احیای خانه چهار سوقی ها (پردیس فرهنگی بافت تاریخی)

اجرای عملیات مرمت و احیای خانه چهارسوقی ها

گزارش تصویری مراسم آغاز عملیات اجرایی مرمت و احیای خانه چهار سوقی ها (پردیس فرهنگی بافت تاریخی) با حضور شهردار یزد، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران استانی و شهری در محله گازرگاه