آغاز عملیات بهسازی و آسفالت بلوار گلستان (بوستان پرستار)

آغاز عملیات بهسازی و آسفالت بلوار گلستان (بوستان پرستار)

عملیات عمرانی  آسفالت بلوارگلستان جنب پارک پرستارآغاز شد. مساحت زیرسازی وآسفالت این بلوار حدود 5000 متر مربع می باشد که با صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در حال انجام می باشد.

محل تامین هزینه انجام عملیات عمرانی آسفالت بلوارگلستان ، از اعتبارات عمرانی منطقه  سه است . سنگ جدول های بلوار مذکور نیز همزمان با عملیات زیرسازی وآسفالت تعویض و نوسازی خواهد شد.