افتتاح تقاطع غیر همسطح حکیمیان

 

آغاز بهره برداری از تقاطع غیر همسطح حکیمیان همزمان با روز نیمه شعبان