تعامل و تفاهم رمز تحول و پیشرفت در شهرک مشاغل فنی شهرداری یزد است

تعامل و تفاهم رمز تحول و پیشرفت در شهرک مشاغل فنی شهرداری یزد است


تعامل و تفاهم رمز تحول و پیشرفت در شهرک مشاغل فنی شهرداری یزد است

دشتی افزود : خروج مشاغل مزاحم از محله و بافت مسکونی گام بزرگی در راستای طرح انضباط شهری است

در بازدید صبحگاهی دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و محی الدینی رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از شهرک مشاغل فنی بر لزو م همت مضاعف در جهت توسعه شهرک مسائلی مطرح و بررسی شد .

 

در جریان این بازدید دشتی یکی از مهمترین موارد در طرح انضباط شهر را خروج مشاغل مزاحم از شهر و بافت مسکونی عنوان کرد و افزود مشاغل مزاحم بسته به نوع مزاحمت باید با برنامه ریزی و هدف گذاری زمینه خروج آنها را از بافت مسکونی فراهم کرد و این موضوع باید با نگاه به آماده سازی زیرساخت ها صورت پذیرد .

 

دشتی افزود : باید با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری نسبت به ساخت و آماده سازی واحدهایی در شهرک مشاغل اقدام نمود تا زمینه خروج مشاغل مزاحم سرعت یابد .

 

ابوالقاسم محی الدینی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهر نیز ضمن تاکید بر لزوم توجه به انضباط شهر و آرامش در بافت مسکونی ، از آمادگی این سازمان در جهت فضاسازی شهرک خبر داد و افزود : با نگارش تفاهم نامه با سازمان ساماندهی مشاغل شهر به زودی کار احداث و ساخت واحد های تجاری بر روی زمین های شهرک آغاز میگردد و در مدت زمان پیش بینی شده خروج مشاغل مزاحم رقم خواهد خورد.

 

 

 

 

.