جاذبه هاي گردشگري

جاذبه هاي گردشگري

                                       زندان اسكندر ( مدرسه ضيائيه)                                                                                                                                                         مصلي عتيق