عملكرد 6 ماهه

عملكرد 6 ماهه

 نام پروژه : تعريض گذر در سطح بافت تاریخی

مرحله كنوني انجام فعاليت : درحال انجام پروژه

درصد پيشرفت فيزيكي : 15 % پیشرفت فیزیکی

نمونه انجام شده : کوی گلچینان ، کوچه ناجی ، کوچه بهنام، محله ابوالمعالی

 

 نام پروژه : كفسازي در گذر های اصلی 

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام پروژه

درصد پيشرفت فيزيكي : 10 % پیشرفت فیزیکی 

نمونه انجام شده : خیابان ایرانشهر ، خیابان سلمان ، بلوار امامزاده جعفر ، گذر مسجد فرط

 

 نام پروژه : ادامه احداث کتابخانه سيد الشهداء 

مرحله كنوني انجام فعاليت :در حال انجام پروژه

درصد پيشرفت فيزيكي : 99 %

 

 نام پروژه : ادامه ساماندهي مزار جوي هرهر محوطه شماره 2

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام

درصد پيشرفت فيزيكي : 5 %

 

 نام پروژه : بدنه سازی و مرمت معابر در سطح ناحیه تاریخی

مرحله كنوني انجام فعاليت : در دست اقدام 

درصد پيشرفت فيزيكي : 35 %

نمونه انجام شده : محله چهارمنار ، کوچه مسجد عالمی ، کوچه خانه لاریها ، خواجه خضر

 

 نام پروژه : رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام پروژه                                          

درصد پيشرفت فيزيكي : 40 % با توجه به اعبتار پیش بینی شده

نمونه انجام شده : کوچه شماره 9 مصلی ، کوچه شماره 16 بلوار بسیج ، شاه ابوالقاسم ، خواجه خضر  

 

 نام پروژه : پیاده رو سازی و کفسازی های جزئی

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام

 درصد پيشرفت فيزيكي :  10 %

نمونه انجام شده : مرمت بخشی از پیاده روهای خیابان قیام و گذرهای فرعی و اصلی در محدوده ناحیه تاریخی

 

 نام پروژه : حفر چاههای جذبی در سطح بافت 

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام

درصد پيشرفت فيزيكي : 10 %

نمونه انجام شده :  کوچه مسجد الرحمن ، بلوار بسیج ، کوچه شماره 4 زینی ، کوچه خانه لاریها و ....      

  

 

 نام پروژه :  حصارکشی زمین و املاک افتاده یا بلاصاحب

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام

درصد پيشرفت فيزيكي : 5 %

نمونه انجام شده :خیابان مهدی ( عج ) ، سرسنگ ، ملک خانم آینده ، خیابان مسجد جامع

 

 نام پروژه : احداث پاركينگ درون محله ای

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام 

 درصد پيشرفت فيزيكي : 20 %

نمونه انجام شده :پشت پارکینگ مسجد ملااسماعیل ، کوچه مسجدالرحمن ، گازرگاه ، کاروانسرای بافقیها

 

 نام پروژه : مرمت و ساماندهی پارکهای درون محله ای   

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام

درصد پيشرفت فيزيكي : 20 %

نمونه انجام شده :پارک سید گلسرخ ، پارک بیت الحسین و ...

 

 نام پروژه : کفسازی بازار و میادین

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام

درصد پيشرفت فيزيكي : 15 %

نمونه انجام شده :بازار پنجه علی ، بازار هاشم خان ، بازار قیصریه ، بازار مسجد ریگ

 

 نام پروژه : کفسازی بازارچه صرافان

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام

درصد پيشرفت فيزيكي : 5 %

 

 نام پروژه : بدنه سازی و ساماندهی خیابان قیام     

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام

درصد پيشرفت فيزيكي : 5 % با توجه به اعتبار سال جاری

 

 نام پروژه : ساماندهی ورودی بازار خان 

مرحله كنوني انجام فعاليت : در دست اقدام

درصد پيشرفت فيزيكي : 15 %

 

 نام پروژه : مرمت و ساماندهی ساختمان سابق شهرداری ناحیه تاریخی شهر یزد        

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام  

درصد پيشرفت فيزيكي : 40 %

 

 نام پروژه : کفسازی خیابان قیام     

مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام

درصد پيشرفت فيزيكي : 85 % با توجه به اعتبار سال جاری

 

 نام پروژه : انجام فعالیتهای مطالعاتی       

1-      تهیه کتاب ارزشیابی عملکردی نیروهای سازمان

2-      تدوین کتاب عملکردی سازمان بهسازی و نوسازی از ابتدا تا کنون

3-      ساخت power point  فعالیتهای سازمان از ابتدا تاکنون  

4-      شرکت در همایشها و نمایشگاههای مختلف مرتبط با فعالیتهای سازمان

5-      همکاری با سایر سازمان های مشابه و موازی در سطح کشور

6-      تهیه پلان شهری برای کلیه فعالیتهای عمده سازمان

7-      لکه گذاری پروژه های سازمان بر روی نقشه طرح جامع یزد

8-      پیگیری جمع آوری آخرین اطلاعات شهرسازی و معماری در آرشیو سازمان

9-   تهیه آلبوم تصاویر پروژه های سازمان و نقاط دیدنی شهر یزد و...