عملیات اجرایی احداث قطعه چهار سیل بند یزد آغاز شد

عملیات اجرایی احداث قطعه چهار سیل بند یزد آغاز شد


عملیات اجرایی احداث قطعه چهار سیل بند یزد آغاز شد

عملیات اجرایی احداث قطعه چهار سیل بند یزد با هدف مهار سیلاب با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال روز سه شنبه 15 مرداد ماه با حضور مسئولین استانی و شهری آغاز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - عملیات اجرایی احداث قطعه 4 سیل بند شهر با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال مبنی بر اجرای طرح‌های حفاظتی از شهرها در برابر سیل که یکی از وظایف شهرداری ها است، روز سه شنبه 15 مرداد ماه با حضور شهردار شهر جهانی یزد، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیران و رؤسای سازمان های شهرداری یزد و مسئولین استانی و شهری آغاز شد.

حجم عملیات خاکبرداری احداث قطعه 4 سیل بند 94 هزار متر مکعب و به طول 280 متر و ارتفاع 3.5 متر با هدف مهار سیلاب و همچنین 38 هزار مترمکعب خاکریزی با ارتفاع 3.5 متر توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد در 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد.

مراسم کلنگ زنی احداث قطعه 4 سیل بند شهر یزد با حضور عزیزی شهردار شهر جهانی یزد، سفید رئیس شورای اسلامی شهر، ابوترابی و جورابی اعضای شورا، دهقان معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری، فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، آقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، کشفی مدیر منطقه دو شهرداری، خبیری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، صلواتی رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها، رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند و همچنین مدیران و کارشناسان شهرداری یزد برگزار شد.