عملیات عمرانی بلوار شهید واعظ

عملیات عمرانی بلوار شهید واعظ


عملیات عمرانی بلوار شهید واعظ

آغاز عملیات عمرانی ادامه مسیر بلوار واعظ

آغاز عملیات عمرانی ادامه مسیر بلوار شهید واعظ حدفاصل فلکه پنجم آزادشهر تا ورودی مجتمع مسکونی فولاد به طول 180 متر و عرض 26 متر