كتابخانه

كتابخانه

مقررات ملي ساختمان

تهيه كننده : دفترتدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان

مبحث اول : تعاريف

مبحث دوم : الزامات اداري

مبحث چهارم : الزامات عمومي ساختمان

مبحث پنجم : مصالح و فراورده هاي ساختماني

مبحث ششم : بارهاي وارد بر ساختمان

مبحث هفتم : پي و پي سازي

مبحث هشتم : طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي

مبحث نهم : ساختمانهاي بتن آرمه

مبحث دهم : طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي

مبحث يازدهم : اجراي صنعتي ساختمانها

مبحث سيزدهم : طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها

مبحث پانزدهم : آسانسورها و پله هاي برقي

مبحث شانزدهم : تأسيسات بهداشتي

مبحث هجدهم : عايق بندي  و تنظيم صدا

مبحث بيستم : علائم و تابلوها

م
 
 
 
مجموعه کتابهای موجود در کتابخانه سازمان :
 
 
 
·         200 پرسش و پاسخ در زمینه تکنولوژی بتن - مصطفی احمد وند
 
 
·         آب وفاضلاب در ساختمان – مسعود سعادتمند ، عباس نوروزی
 
·         آبرسانی شهری – م. ت منزوی
 
·         آنالیز و طرح سازه های بنایی – سید محمد باقر ملائک ، حسین صدارت
 
·         آیین شهرداری – جعفر شعار
 
·         اصول و تکنولوژی بتن مسلح به الیاف فولادی – عبد الله کیوانی
 
·         اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران - محمود توسلی
 
·         تاسیسات ساختمان – سید مجتبی موسوی نائینیان
 
·         توانهای محیطی ایران - محمد تقی رهنمایی
 
·         جمعیت و شهرنشینی در ایران – حبیب الله زنجانی
 
·         حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی – لیتهلد
 
·         حساب دیفرنسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی – لویی لیتهلد ،علی اکبر عالم زاده
 
·         حقوق شهری و قوانین شهرسازی - مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری
 
·         دستور العمل طرح محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه ساختمانها – مهدی قالیبافیان
 
·         درب ها و نرده های آهنی – ابراهیم همت خواه
 
·         دوره مکانیک (دینامیک برداری ) - دکتر ابراهیم واحدیان
 
·         دینامیک – مریام ، مهندس سینایی
 
·         راهنمای جمعیت شهرهای ایران – مرکز تحقیقات شهری
 
·         راهنمای سازندگان و تولید کنندگان داخلی
 
·         راهنمای طراحی اقلیمی- ترجمه مرتضی کسمایی
 
·         راهنمای فعالان صنعت ساختمان ایران
 
·         روشهای ریاضی - خلیل هدایتی نژاد
 
·         ریاضیات مهندسی پیشرفته - اروین کرویت سیگ ، عبدالله شیدفر ، حسین فرمان
 
·         سدهای خاکی و پاره سنگی – گردآوری م . وفائیان
 
·         سرعت 30( آرامسازی خیابانها ی محلی ) – کلاوس شفر بوده ، جهانشاه پاکزاد
 
·         شاخصهای توسعه شهری – وزارت مسکن وشهرسازی
 
·         شهرهای جدید فرهنگی جدید در شهرنشینی
 
·         ضوابط ومقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی حرکتی
 
·         طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی – ترجمه شاپور طاحونی
 
·         طرح و محاسبات ایستایی - ارک مگردیچیان
 
·         طرح و محاسبات ایستایی – آرک مگردیچیان
 
·         طرح و محاسبه عملی تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان و سپتیک تانک – سید محسن موسوی
 
·         فرهنگ اصطلاحات فنی (تاسیسات و مکانیک ) – اصغر حاج سقطی
 
·         فرهنگ مصور فارسی – انگلیسی
 
·         فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی - دفتر امور فنی و تدوین معیارها
 
·         کاربرد تکنولوژی جدید در طرح ریزی شهری و منطقه ای – مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری
 
·         مبانی نظارت بر اجرای ساختمانها – جامعه مدرسین فارس
 
·         متره و برآورد و آنالیز بها – نصرت الله حقایقی
 
·         مجموعه بخشنامه ها ودستورالعملها - سازمان برنامه و بودجه
 
·         مجموعه کامل قوانین ومقررات شهرداری و خدمات عمومی – فرج الله قربانی
 
·         مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی – مرکز تحقیقات شهرسازی
 
·         محاسبات ساختمانهای فلزی – حسین سوداگر
 
·         محاسبات و جداول ساختمانهای بلند با روش تاکایا - پروفسور تاکایا ، ناصر توفیق
 
·         محافظت ساختمان در برابر حریق – معاونت فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
 
·         مشخصات فنی عمومی راه - سازمان برنامه و بودجه
 
·         مصالح ساختمان - احمد حامی
 
·         معادلات دیفرانسیل معمولی – ترجمه علی اکبر عالم زاده و حسین دولتی
 
·         معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها - جرج ف ، سیمونز ، دکتر علی بابایی وابوالقاسم میامئی
 
·         مقاومت مصالح – حجت الله عادلی
 
·         مقاومت مصالح – مهدی فرشاد
 
·         مقررات ملی ساختمانی ایران - دفتر مطالعات و نظام معماری
 
·         مهندسی راه – برشگاهها - جان ا . بروالد ، وارن آ فریک ، کورش زعیم
 
·         مهندسی متره - علیرضا میلانی زاده
 
·         نقش فن آوری اطلاعات در توسعه سازمان شهرداریها – محسن
 
·         نمونه هایی مستند از مناسب سازی محیط شهری برای معلولین – رسول میرهادی
 
·         هیدرولیک صنعتی - دکتر حسن شهسی