مرمت و بهسازی آسفالت بلوار جانباز

مرمت و بهسازی آسفالت بلوار جانباز

مسیر بلوار جانباز حد فاصل میدان امام علی (ع) تا میدان حضرت ابوالفضل (ع) از روز دوشنبه مورخ 15/7/93 لغایت سه شنبه مورخ 22/7/93 مسدود بوده و عملیات بهسازی آسفالت در سطح 6450 مترمربع صورت گرفته است .