مناقصه عمومي

مناقصه عمومي
آگهي مناقصه عمومي – نوبت اول
1- موضوع مناقصه :
اجراي فونداسيون و اسكلت و سقف ساختمان تجاري ،‌اداري در دو بلوك مجزا جمعاً با زيربناي تقريبي 2000 مترمربع با سازه بتني
2- مناقصه گذار :
سازمان نوسازي وبهسازي شهر يزد
3- حداقل شرايط شركت كنندگان در مناقصه :  
پيمانكاران و مجريان داراي سابقه كار ( با ارائه رزومه كاري )
4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :
كليه متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا 10 روز پس از درج اگهي مرحله اول ( درجرايد )  با ارائه فيش
بانكي به مبلغ سيصد هزار ريال  ( حساب جاري 51471 بانك تجارت شعبه شهيد رجايي يزد بنا مسازمان نوسازي
وبهسازي ) جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به آدرس :‌ يزد – خيابان شهيد رجايي كوچه هاشم خان – سازمان
نوسازي و بهسازي شهر يزد مراجعه نمايند .
5- پرداخت هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
6-جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 6263687 ( سازمان نوسازي و بهسازي ) تماس حاصل فرمايند ./        ادامه دارد ...