مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر زیر 6 متر سطح شهر یزد