وسایل نقلیه

وسایل نقلیه
وسایل نقلیه :
 
               یک دستگاه اتومبیل پراید ، یک دستگاه موتور سیکلت ( برای انجام امور اداری ) ، دو دستگاه نیسان و دو دستگاه سواری کرایه