پروژه هاي سازمان

پروژه هاي سازمان
پروژه های ناحیه تاریخی
رفع خطر
حصارکشی
کفسازی
بدنه سازی
تعریض گذر
 
کوچه امیری
گذر الرحمن-بعد از پارک
ساختمان در بند عسکری
گذر شیخداد -بن بست حکایتی
گذر دروازه قصابها-کوچه شماره 5
ملک باقریان-گذر دروازه شاهی
کوچه 5 درازه قصابها-کاروانسرای ابوالقاسم
ملک مقنی زاده -خ مسجد جامع
محله خرمشاد
خ رجایی-پشت هنرستان
خ رجایی-گذر اب تفت-کوچه دهقان
کوچه گازرگاه -روبروی زورخانه پوریای ولی
پارکینگ حاجی یوسف
ملک افضلی-روبروی پارک شاه ابوالقاسم
محله نظر کرده -کوچه مومنی نسب
رودخانه چهار منار-جنب رختشور خانه
رودخانه چهار منار-روبروی دکتر حسابی
رفع خطر کوچه 9 مصلی
محله فهادان-گذر بقغه دوازده امام
گذر جنب سهل بن علی
گذر5و 6 دروازه قصابها
ملک لازمی -شش باد گیری
گذر 9 محله خواجه خضر
خ مهدی -گذر مسجد رضوی
انبار تابلوی میدان امیر چخماق
خ سید گلسرخ -کوچه سر پلک
پلاک ثبتی 2593/5-محله شیخداد
ملک خانی -کوچه حاجی یوسف
بلوار بسیج-کوچه حسینه گلشن
بلوار بسیج-کوچه طهمورث
خیابان شهید رجایی
خ شهید رجایی-کوچه شهید مشعل چی
انتهای کوچه نقیب الاشراف
خ امام -کوچه نقیب
خ رجایی-کوچه پروانه
کوچه امیری -بن بست هادی زاده
خ امام -روبروی کوچه برخوردار
ابتدای کوچه ناجی
خ قیام-کوچه امامزاده
خ مسجد جامع- بازارچه چهار سوق
خ رجایی-کوچه مقابل زورخانه
خ رجایی-کوچه هنرستان-پلاک 6
پارکینگ گاشیگری
بلوارامامزده-گذر شبستری
گذر آخوندعطار-بن بست کمال
خ امام-کوچه بازار نو-بن بست سعیدی
ملک اوقافی ابتدای خ مسجد جامع
پنبه کاران -بن بست شقایق
خ فیام -کوچه لب خندق
انتهای کوچه نقیب الاشراف
ساخت پله بن بست شاهدي كوچه فاطميه
خ امام-کوچه حسینیه گازرگاه
مسدود شدن چاه روبروي ملک هادی زاده -کوچه امیری
خ امام کوچه شهید پاکنزاد جنب منزل مشروطه
رفع خطرو بدنه سازي ملك نعمت اللهي (فهادان)
حفره خ امام جنب سهل بن علي
ملك شهرداري واقعدر گذر امام حسين
رفع خطر خيابان سلمان روبروي پيرايش هنر
رفع خطر كوچه مرجان بلوار امامزاده
 
 
ملک ورثه اینده -محله سرسنگ
خ مسجد جامع-کوچه بهنام
خ شهید ادهمی
ملک ورثه نمرودی -گذر کوشکنو
ملک حسینی-محله یعقوبی-کوچه شرکت نفت
ملک باقریان-گذر دروازه شاهی
کوچه 5 درازه قصابها-کاروانسرای ابوالقاسم
خ امام -کوچه شهید هاتفی
خ امام-ملک شهرداری
محله نظر کرده -کوچه مومنی نسب
رودخانه چهار منار-جنب رختشور خانه
رودخانه چهار منار-روبروی دکتر حسابی
گوی گلچینان-کوچه گودال عباسی
محله ابوالمعالی
خ سلمان
کوی نقیب الاشراف-کوچه راستی
رختشور خانه چهار منار
خ شهید رجایی-کوچه شهید مشعل چی
انتهای کوچه نقیب الاشراف
بلوار بسج -کوچه گلشن و طهمورث
شش بادکیری -کوچه دکتر مسعود
خ رجایی-کوچه مقابل زورخانه
ملک اوقافی ابتدای خ مسجد جامع
پنبه کاران -بن بست شقایق
انتهای کوچه نقیب الاشراف
بلوار نواب-کوچه حسینیه ابوالفضل
خ فهادان -پشت درمانگاه فهادان
حصاركشي و تعريض گذر كوچه امامزاده حسن
حصاركشي ملكي واقعدر كوچه مالمير
 
 
مرمت مجموعه حسینه امیر چخماق
پارک سید گلسرخ
ساماندهی محوطه امامزاده
کوی دروازه قصابها-بن بست پروانه
کوچه فهادان تا حسینیه کوسکنو
پیاده رو خیابان سلمان
باراچه میدان خان
 
 
فهادان کوچه -کوسکنو
ملک حسینی-محله یعقوبی-کوچه شرکت نفت
محله خواجه خضر -کوچه خواجه خضر
خ سید گلسرخ -کوچه سیگاری
خ امام-ملک شهرداری
چهار منار -کوچه عالمی
گوی گلچینان-کوچه گودال عباسی
خ سلمان
کوی نقیب الاشراف-کوچه راستی
کوچه فهادان-جنب شرکت گوشت
محله شیخداد -انتهای کوچه شیخداد
محله خرمشاد
کوچه لاریها
بلوار بسج -کوچه گلشن و طهمورث
بن بست شماره 4 یعفوبی
چهار منار -بن بست خلیلیان
بدنه سازي پاركينگ شيخداد كوچه مسجد كوفه
چهار منار -کوچه عالمی
 
 
خ سید گلسرخ-کوچه رضوی
خ سید گلسرخ-کوچه منتظر الفرج
خ نواب-انتهای کوچه حسینه ابوالفضل
خ امام -کوچه شهید هاتفی
مسجد جامع -انتهای کوچه بهنام
ملک هاشمی-شیخداد
بلوار نواب-کوچه حسینیه ابوالفضل
خ مسجد جامع به حسینیه شاه ابوالقاسم
خ امام کوچه شهید پاکنزاد جنب منزل مشروطه
حصاركشي و تعريض گذر كوچه امامزاده حسن
تعريض گذر كوچه حاجي يوسفي بلوارامامزاده
 
احداث پاركينگ
 
ملک شهرداری -کوچه شاه ابوالقاسم - محله نظر کرده -کوچه شهید کاردی - محله ابوالمعالی - پارکینگ علی چی - بلوار بسج-کوچه الرحمن - پلاک ثبتی 3439 چهار منار
 
پروژه های بزرگ سازمان
1-       مرمت و ساماندهی مزار جوی هرهر     ؛ 2- احداث ساختمان اداری منطقه 3 شهرداری یزد     ؛ 3- مرمت و ساماندهی میدان شهید بهشتی
4-       احداث مجتمع فرهنگی ورزشی سید الشهداء      ؛ 5- مرمت و ساماندهی پارک حاشیه ای فهادان     ؛ 6- مرمت و ساماندهی خانه وزیری
7-       احداث پارکینگ      ؛ 8- مرمت و ساماندهی رودخانه سید الصحرا     ؛ 9- تهیه پلان ساختمانهای قدیمی      ؛ 10- حفر چاههای جذبی
11-     ساماندهی بازار و میادین از جمله بازار جنب مسجد ریک منتهی به میدان خان