کمیته فنی بررسی طرح خانه چهار سوقی ها

کمیته فنی بررسی طرح خانه چهار سوقی ها


کمیته فنی بررسی طرح خانه چهار سوقی ها

بیست و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز چهارشنبه بیست و سوم مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد – بیست و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز چهارشنبه بیست و سوم مرداد ماه در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که فرهمند معاون شهرسازی و معماری، عباسی عضو شورای اسلامی شهر، کشفی پور مدیر منطقه بافت تاریخی و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح مرمت و احیای خانه چهارسوقی ها

- طرح دسترسی گذر حد فاصل دانشگاه پیام نور به کمربندی

- طرح پوسته ورودی مهدی آباد (ورودی خیابان مرتاض از خیابان کاشانی)

- طرح اجرایی دسترسی معابر محله مهدی آباد از بلوار مدرس

- طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی خیابان قیام