گزارش عمرانی یکساله سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری یزد

گزارش عمرانی یکساله سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، محمود دهقان معاون این حوزه از عملکرد یکساله سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری خبر داد.

محمود دهقان با توجه به نقش مهم این سازمان به منظور اجرای پروژه های عمرانی شهر، اهم اقدامات انجام شده این سازمان را در سال نود و هفت به شرح ذیل اعلام کرد.

- احداث تقاطع غیر همسطح خلیج فارس (بلوار شهید مدرس) :

عملیات انجام شده: حصارکشی دیوار مدرسه ، جابجایی زمین چمن مدرسه ، جابجایی سوله ورزشی مدرسه ، خاکبرداری ، زیرسازی و آسفالت تقاطع بلوار مدرس در یک لایه به صورت کامل، قسمتی از پایه چراغ ها ذوب گردیده و در حال اجراست،  اتصال تقاطع قهاری سعید به بلوار خلیج فارس  با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال

- ساخت و نصب فنداسیون و پایه چراغ های تقاطع غیر همسطح خلیج فارس :

جا بجایی صددرصد تاسیسات ، ساخت یکصد و چهل عدد فنداسیون و پایه چراغ روشنایی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 500 میلیون ریال

- پروژه احداث اکو پارک :

عملیات انجام شده : احداث مسیر کمربندی در مجاورت پارک (خاکبرداری ، خاکریزی) ، ساخت سکوهای نشیمن در داخل پارک ( بسترسازی سکوها، ساخت 98 عدد سکو) ، احداث مسیر های دسترسی های داخلی پارک ( خاکریزی ، نخاله برداری) ، احداث سرویس بهداشتی داخل مجموعه پارک ، اجرای شبکه آبرسانی به اکو پارک ، اجرای شبکه تاسیسات مکانیکی وبرقی داخل اکو پارک، اجرای فاز یک برق رسانی پروژه (هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال)

- احداث زیرگذر پل یاسمن :

عملیات انجام شده( خاکبرداری بخشی از پروژه، جابجایی لوله آب رسانی چاه جهانفر )

- زیرسازی و آسفالت پل فیضیه (پروژه تکمیل و در حال بهره برداری می باشد.(

- پروژه زیرگذر تقاطع غیر همسطح آرمان :

عملیات انجام شده: خاکبرداری، تخریب بتن، برچیدن سنگ جدول، دیوار چینی، بتن ریزی، تهیه و پخش شن، تهیه و نصب سنگ جدول، تخریب آسفالت، تسطیح و تراکم بستر، خاکریزی، اساس، ایزوگام، آسفالت با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال

جابجایی تاسیسات برقی تقاطع آرمان که در راستای عملیات عمرانی در مسیر قرار داشت. با هزینه ای بالغ بر 30 میلیون ریال انجام شد.

- زیرسازی و آسفالت در سطح مناطق:

 زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه یک : هزینه ای بالغ بر  22 میلیارد ریال

زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه دو : مبلغ بودجه (ریال) : هزینه ای بالغ بر  22 میلیارد ریال

زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه سه : هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد و 420 میلیون ریال

زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه چهار : هزینه ای بالغ بر  15 میلیارد ریال

روکش آسفالت در سطح ناحیه تاریخی : هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 350 میلیون ریال

زیرسازی و آسفالت خیابانهای سازمان آرامستانها : هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد و 500 میلیون ریال

زیرسازی و آسفالت بلوار سنتو

زیرسازی و آسفالت مقابل استانداری

- ساماندهی میدان سید حسن نصرالله :

عملیات انجام شده: تخریب آسفالت، خاکبرداری، خاکریزی، اجرای سنگ جدول، آسفالت، لوله گذاری جهت انتقال برق زمینی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 210 میلیون ریال

- اصلاح هندسی تقاطع غیر همسطح مهدیه :

عملیات انجام شده: خاکبرداری، تخریب بتن، اساس، برچیدن سنگ جدول، اجرای سنگ جدول، آسفالت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال

- ساماندهی دسترسی به سازمان آرامستانها :

عملیات انجام شده: خاکبرداری، بسترسازی، خاکریزی، آسفالت با اعتباری بالغ بر نه میلیارد ریال

- تکمیل عملیات اجرائی پارکینگ طبقاتی خیابان فرخی :

عملیات انجام شده: تیغه چینی و سیمانکاری، مخلوط ریزی، شفته ریزی، سنگ پله، بتن ریزی، تخریب اتاقک طبقه همکف، درب ورودی رمپ طبقات ، کاهگل دیوار بلوک سیمانی ، تهیه و نصب موزاییک و پنجره و درب ورودی اتاق نگهبانی، آجر فرشی، بلوک سیمانی، آسفالت، نصب درب ریلی با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال

- دسترسی بلوار شهدای گمنام به شهرک رزمندگان :

عملیات انجام شده: خاکبرداری، بسترسازی، خاکریزی، آسفالت با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 280 میلیون ریال

- محوطه سازی سازمان سیما و منظر :

عملیات انجام شده: اجرای سنگ لاشه، نماسازی با سنگ قلوه، شفته ریزی، آجرکاری، خاکریزی، اجرای پلیت، شفته ریزی ، خاکریزی، اجرای سنگ جدول، خاکبرداری با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال

- شروع عملیات اجرای پارک آموزش ترافیک در پارک کوهستان :

عملیات انجام شده: خاکبرداری، تخریب آسفالت، جابجایی خاک، قالب بندی، بتن ریزی، بسترسازی، خاکریزی، آسفالت ، پی کنی، اجرای دیوار سنگی با سنگ لاشه، اجرای صفحه پلیت با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 705 میلیون ریال

- تکمیل ورودی جنوبی شهریزد :

عملیات انجام شده : خاکبرداری، خاکریزی، تخریب آسفالت، بسترسازی، تخریب ساختمان تجاری با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال

- احداث پارک زیتون :

عملیات انجام شده: خاکبرداری، خاکریزی، بسترسازی و تراکم لایه ، اجرای سنگ جدول، تهیه و نصب موزائیک، شفته ریزی، حصارکشی با اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال

- احداث باند چپ بلوار دفاع مقدس به میدان پارالمپیک تا فرعی اول (جنب اسب سواری) :

عملیات انجام شده: خاکبرداری، بسترسازی، خاکریزی، آسفالت با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 280 میلیون ریال

- احداث میدان فیضیه :

عملیات انجام شده : خاکبرداری، تخریب آسفالت، بسترسازی، خاکریزی، اجرای سنگ جدول و آسفالت

- ساماندهی ورزشگاه خلف باغ :

عملیات انجام شده : اجرای سنگ ورقه ای ، زیرسازی ، اجرای سنگ جدول

- ساماندهی ورزشگاه فلکه دوم آزادشهر :

عملیات انجام شده : اجرای بلوک سیمانی ، سیمانکاری

- احداث پارک باغ ملی :

عملیات انجام شده: تهیه و اجرای شن طبیعی، سنگ ورقه ای، آجر هره، سنگ جدول، کفسازی با واش بتن

-  ساماندهی محوطه پارکینگ مجموعه انبار بازیافت خشک شهرداری ابتدای جاده کمپوست :

عملیات انجام شده: اجرای زیرسازی ، اجرای روکش آسفالت از نوع بیندر 019

 

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد