تماس با ما 

آدرس :                 يزد- خيابان شهيد رجايي – كوچه هاشم خان

كدپستي :             ۸۹۱۳۶۵۳۷۶۳

تلفن :                  ۳۶۲۶۳۶۸۷-۰۳۵      

دورنگار :               ۳۶۲۲۵۱۹۰-۰۳۵

پست الکترونیک :   info@yazdomran.ir

تلگرام :                omran-nosazi@

تماس با ما